Történetünk

1964. februárja

1

Elkészült Tiszaszederkény városrendezési terve a felépítendő kulturális otthonnal, melyet az Üzletsorral szembeni beépítetlen területre terveztek.

1964. februárja

1965

2

A TVK Szakszervezeti Bizottsága a vállalatok szakszervezetei tanácsaival közösen látta el a területen folyó kulturális munkát. Az új kultúrotthon átadásáig Egyesített Művelődési Otthon néven szerepelt az intézmény. Július 5-én Mihalovits Ervint választották az épület nélküli intézmény első kinevezett igazgatójául.

1967. november 4.

4

A Művelődési Ház átadási ünnepsége. Az intézményhez szervezetileg hozzá tartozott az Erőmű Klub és a Központi Könyvtár is.

1967. november 4.

1968. május 30.

4

A Művelődési Ház átadási ünnepsége. Az intézményhez szervezetileg hozzá tartozott az Erőmű Klub és a Központi Könyvtár is.

1969. március 6.

4

A Művelődési Központ felvette Derkovits Gyulának, a két világháború közötti magyar festészet egyik jelentős alakjának a nevét. Ebben az évben már Irodalmi Színpad, Énekkar, Fúvószenekar, Filmszakkör, Csillagvizsgáló Szakkör, Filmklub, Magnós Klub, Biliárd Klub és Sakk Klub is várta az érdeklődőket.

1969. március 6.

1971

4

A Honismereti Szakkör a hazai táj védelmére és a hazaszeretetre nevelés céljából szerveződött, a Nyugdíjasok Klubja év végén alakult. A Bélyeggyűjtők Körének tagjai is a Művelődési Központban találkoztak.

1975. július 1.

4

A Leninvárosi Városi Tanács lett a Derkovits Gyula Művelődési Központ működtetője.

1975. július 1.

1976

4

A Díszítőművész Szakkört 12 lelkes asszony indította el szeptemberben.

1978

4

Új intézményrésszel bővült a művelődési központ, amikor 1978. szeptember 26-án felavatták a Felnőttoktatási Stúdiót.

1978

1979

4

Egységes közművelődési intézményhálózatot hoztak létre, ezért megszüntették az óvárosi Művelődési Ház önállóságát, amely így a Derkovits Gyula Művelődési Központ szerves részévé vált.

1981

4

A Városi Könyvtár szervezetileg különvált a Művelődési Központtól és részben önálló intézmény lett.

1981

1982

4

A tiszaszederkényi Művelődési Házat az épület felújítási munkálatainak idejére átmenetileg a Derkovits Gyula Művelődési Központhoz csatolták.

1983. szeptembere

4

Az iskolai tanév kezdetekor alakult meg a Pántlika Néptánccsoport művészeti közössége 10-12 éves gyermekek közreműködésével, Kulcsár László szakmai vezetésével.

1983. szeptembere

1987

4

Január elsejével létrejött Tiszaszederkényben az egységes Általános Művelődési Központ (ÁMK) intézménye, így függetlenné váltak a Derkovits Gyula Művelődési Központtól.

1989. január 1.

4

Megváltozott a Művelődési Központ szervezeti felépítése, a Városi Könyvtár, a Helytörténeti Gyűjtemény, a Családi Iroda és a Városi Televízió önálló költségvetési intézményként működtek tovább.

1989. január 1.

1990

4

A Derkovits Vegyeskar mellett megalakult a Városi Gyermekkar Busku Béláné karnagy és Bali Istvánné másodkarnagy vezetésével.

1992.

4

Első ízben rendeztük meg az azóta már hagyománnyá vált Tavaszi Fesztivált.

1992.

1995

4

A Tiszavirág Foltvarrókört Szabados Lajosné alapította január 31-én, a Művelődési Központ Derkovits Majorette Csoportja az április 24-én tartott válogatót követően alakult meg Bognár Imre vezetésével.

1998

4

Augusztusban megalakult a 4-8. osztályos tanulókat felölelő Hajcihő Bábcsoport Mátyás Zoltán művészeti vezető irányításával.

1998

2000. július 1.

4

A városi intézmények összevonása során a művelődési központ és a könyvtár Derkovits Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár néven működött tovább. Az összevont intézmény igazgatója Czikora János lett.

2004

4

Május 1-jén az intézmény a Dél-borsodi Közművelődés Decentrumává lépett elő, június 7-én pedig megnyitotta kapuit a Tourinform Iroda.

2004

2005. július 1.

4

Czikora János nyugdíjba vonulása után Mátyás Zoltán általános igazgatóhelyettes lett az intézmény új igazgatója.

2009. április 1.

4

Összevont intézményünk korábbi hivatalos neve a Derkovits Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár ekkor Derkovits Kulturális Központra módosult.

2009. április 1.

Tiszaújváros - Érezd magad otthon logó

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Cím: 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2. 
Tel./fax: 49/542-004, 49/548-275
 

(C) 2023 | TISZAÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR | Készítette: TPMH